Häid ideid on palju. Vähe on neid kes tulemuse nimel valmis pingutama on.
— Ashleigh Brilliant

Meie oleme valmis teid idee realiseerimisel aitama.

 

Uue toote tehnoloogiline väljatöötamine on mahukas protsess ja spetsiifiliste osade delegeerimine kompetentsele inseneribüroole toob kaasa optimeeritud ajakulu ja professionaalse lõpptulemuse.

 
 

Strateegiline lähenemine

  1. KLIENDI IDEE/PROBLEEMI ANALÜÜS

  2.  IDEE/PROBLEEMI VÕIMALIKUD LAHENDID
  3. LAHENDITE LÄBITÖÖTAMINE JA PRESENTEERIMINE

  4. LAHENDUSVIISI VALIK

  5. ARENDUSTEGEVUS

  6. PROTOTÜÜBI VALMISTAMINE JA KATSETAMINE

  7. PROJEKTI DOKUMENTATSIOONI KOMPLEKTEERIMINE

  8. PROJEKTI ESITAMINE

  9. PROJEKTIJÄRGNE KOOSTÖÖ JA JÄTKUV ARENDUSTEGEVUS


Uute toodete väljatöötamiseks ja olemasolevate toodete arendustegevuseks annab rahalisi lisavahendeid EAS. Aitame projekti kirjutamisel, arendustegevusel ja lõpparuande koostamisel.

 
 
 

MARKEER vastab EAS-i inseneribüroo valikukriteeriumitele

Innovatsiooni- ja arendusosaku kasutusvõimalustest ja toetusmeetmete nõuetest saab lugeda lähemalt EAS-i koduleheküljelt või võtke meiega ühendust

 
 

PORTFOLIO/ART-TO-PART

 

Iga uus idee läbib kolm etappi: 1) Seda ei ole võimalik teha. 2) Tõenäoliselt ei ole seda võimalik teha, aga see on katsetamist väärt. 3) Ma teadsin algusest peale, et see on hea idee!
— Arthur C. Clarke

 

Aitame teil idee nimel pingutada